Eger Ostroma - ismeretterjesztő film

A film az egri vár 1552-es, legendás ostromát dolgozza fel. Ez az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar történelmi esemény, azonban a csata valódi lefolyása kevéssé ismert részleteiben. E film célja az ismeretek bővítése, a diadal tudományos igényű feldolgozása. Ennek érdekében feltárja, hogy pontosan milyen okok és események láncolata vezetett az egriek győzelméhez; bemutatja az ellenséges seregek felszereltségét, pozícióját, és az eseményeket irányító két hadvezért, Dobó Istvánt és Kara Ahmedet; ismerteti magukat a harci eseményeket és azok dinamikáját, hadi logikáját; továbbá bemutat minden olyan történelmi háttérismeretet, amely szükséges az ostrom megértéséhez.

A film arca és főszereplője a narrátor, aki a vár különböző helyszínein (bástyákon, kazamatában, stb.), illetve a vár közvetlen környékén, az ostrom helyszíneit bejárva magyarázza el az eseményeket. A narrátor stílusa közvetlen, természetes, szakzsargontól mentes, de egyben objektív és szakmailag pontos. Ahol szükséges, a narrációt különböző betétek illusztrálják, mint például animációs betétek (térkép-animációk, animációk a várról, stb.), montázsok a várról, festmények, légi felvételek, fegyver-bemutató, és néhány múltidéző fotómontázs.

Bár a film időrendben dolgozza fel az ostromot, mégsem célja minden esemény aprólékos kronológiai felsorolása. Elsősorban az ostrom lényeges, fordulópontot jelentő eseményeire koncentrál a forgatókönyv, illetve az összefüggések megértéshez szükséges kitérőket is tesz, pl. bemutatja a végkimenetel szempontjából kulcsfontosságú ellátási nehézségeket, vagy éppen a török sereg összeomlásához vezető demoralizációs folyamat állomásait.

Rendező: Kun Kristóf
Vágó: Török Ferenc
Narrátor: Zámbori Soma
Producer: Dr. Nagy Endre
B&L Line produkció