ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

ENYING VÁROS IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

245 201 753 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 88,528971 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00037

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.12.31.

A projekt tartalma

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Enying város közigazgatási területe. A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek. A település vízellátását jelenleg 4 kút (I/A., II., IV., V.) biztosítja, melyek vize kifogásolt ammónium és vas paraméterek tekintetében, valamint az I/A. kút vize kifogásolt mangán komponens miatt is. A kutakból kitermelt víz megfelelő minősége biztosítása érdekében víztisztító mű telepítése megtörtént.

Kapcsolat

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth u. 4-6.
+36 22 372-002
pmhiv@enying.eu

akadálymentes